Entra en vigor la Llei qualificada de seguretat pública que tipifica les sancions i penes per venda o cessió d’alcohol a menors

Entra en vigor la Llei qualificada de seguretat pública que tipifica les sancions i penes per venda o cessió d’alcohol a menors

Entra en vigor la Llei qualificada de seguretat pública que tipifica les sancions i penes per venda o cessió d’alcohol a menors