Es col·loca una nova emissió internacional de deute de 175 milions d’euros amb un venciment per primer cop a 20 anys

Es col·loca una nova emissió internacional de deute de 175 milions d’euros amb un venciment per primer cop a 20 anys

Es col·loca una nova emissió internacional de deute de 175 milions d’euros amb un venciment per primer cop a 20 anys