Bachelor en Dret EL BATXELOR EN DRET TÉ COM A OBJECTIU PRINCIPAL FORMAR PROFESSIONALS EN EL MARC DE LES DISCIPLINES JURÍDIQUES I PROPORCIONAR CONEIXEMENTS L'ESTRUCTURA de L'ORDENAMENT JURÍDIC NACIONAL I DELS CONTINGUTS NORMATIUS DE LES DIFERENTS BRANQUES DEL DRET. ÉS UNA FORMACIÓ DE CARÀCTER GENERALISTA QUE FACILITA L'ADQUISICIÓ DELS CONCEPTES BÀSICS DE LA CIÈNCIA DEL DRET I LES DESTRESSES I HABILITATS NECESSÀRIES PER CONTINUAR EN UN FUTUR EN FORMACIONS DE SEGON CICLE. AQUESTS ESTUDIS PROPORCIONEN UNA FORMACIÓ GLOBAL I POLIVALENT D'ALT RIGOR ACADÈMIC I INTERDISCIPLINÀRIA, AMB L'ESTUDI DE MATÈRIES COM L’ECONOMIA, LA FILOSOFIA I ELS RETS HUMANS I QUE POSEN ÈMFASI EN LES NOVES FORMES DE TREBALL QUE ES DERIVEN DE L'ÚS INTENSIU DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT.

EL BATXELOR EN DRET TÉ COM A OBJECTIU PRINCIPAL FORMAR PROFESSIONALS EN EL MARC DE LES DISCIPLINES JURÍDIQUES I PROPORCIONAR CONEIXEMENTS L’ESTRUCTURA de L’ORDENAMENT JURÍDIC NACIONAL I DELS CONTINGUTS NORMATIUS DE LES DIFERENTS BRANQUES DEL DRET.

ÉS UNA FORMACIÓ DE CARÀCTER GENERALISTA QUE FACILITA L’ADQUISICIÓ DELS CONCEPTES BÀSICS DE LA CIÈNCIA DEL DRET I LES DESTRESSES I HABILITATS NECESSÀRIES PER CONTINUAR EN UN FUTUR EN FORMACIONS DE SEGON CICLE.

AQUESTS ESTUDIS PROPORCIONEN UNA FORMACIÓ GLOBAL I POLIVALENT D’ALT RIGOR ACADÈMIC I INTERDISCIPLINÀRIA, AMB L’ESTUDI DE MATÈRIES COM L’ECONOMIA, LA FILOSOFIA I ELS RETS HUMANS I QUE POSEN ÈMFASI EN LES NOVES FORMES DE TREBALL QUE ES DERIVEN DE L’ÚS INTENSIU DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT.