Fitch Ratings referma la nota del Principat en BBB+ amb perspectiva estable

Fitch Ratings referma la nota del Principat en BBB+ amb perspectiva estable

Fitch Ratings referma la nota del Principat en BBB+ amb perspectiva estable