La nova llei de la funció pública augmenta un 3% les graelles salarials i fixa un 15% màxim d’eventuals a l’administració

La nova llei de la funció pública augmenta un 3% les graelles salarials i fixa un 15% màxim d'eventuals a l'administració

La nova llei de la funció pública augmenta un 3% les graelles salarials i fixa un 15% màxim d’eventuals a l’administració