La nova llei d’inversió estrangera preveu crear societats en quinze dies

La nova llei d'inversió estrangera preveu crear societats en quinze dies

La nova llei d’inversió estrangera preveu crear societats en quinze dies