La nova llei d’inversió estrangera preveu crear societats en quinze dies

La nova llei d'inversió estrangera preveu crear societats en quinze dies