Correcció d’errata del 8-8-2012 per la qual s’esmena un error de composició constatat en el paràgraf introductori, de la Llei 12/2012, del 3 de juliol, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, publicada al BOPA núm. 37 any 24, de l’1

Correcció d’errata del 8-8-2012 per la qual s’esmena un error de composició constatat en el paràgraf introductori, de la Llei 12/2012, del 3 de juliol, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, publicada al BOPA núm. 37 any 24, de l’1