Llei 5/2012, del 17 de maig, de crèdit extraordinari per fer front als costos derivats dels impostos indirectes liquidats per la societat Centre de Tractament de Residus SA durant l’execució de les obres i que no estaven inclosos en el cost de construcci

Llei 5/2012, del 17 de maig, de crèdit extraordinari per fer front als costos derivats dels impostos indirectes liquidats per la societat Centre de Tractament de Residus SA durant l’execució de les obres i que no estaven inclosos en el cost de construcci