S’aprova el Programa anual d’actuació del Departament de Tributs i de Fronteres

S’aprova el Programa anual d’actuació del Departament de Tributs i de Fronteres

S’aprova el Programa anual d’actuació del Departament de Tributs i de Fronteres