S’aprova el projecte de llei del notariat que completa la regulació de totes les professions jurídiques

S’aprova el projecte de llei del notariat que completa la regulació de totes les professions jurídiques

S’aprova el projecte de llei del notariat que completa la regulació de totes les professions jurídiques