S’aprova el Protocol d’actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans

EL COL·LEGI EXIGEIX QUE ELS ADVOCATS QUE EXERCEIXEN CONTINUÏN VIVINT AL PAÍSS’aprova el Protocol d'actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans

S’aprova el Protocol d’actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans