pexels-anna-sS’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques complementàries de la UE aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversióhvets-4015186

S’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques complementàries de la UE aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

S’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques complementàries de la UE aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió