S’aprova la convocatòria dels exàmens per obtenir l’habilitació professional de la traducció o la interpretació jurades

S’aprova la convocatòria dels exàmens per obtenir l’habilitació professional de la traducció o la interpretació jurades

S’aprova la convocatòria dels exàmens per obtenir l’habilitació professional de la traducció o la interpretació jurades