S’aprova la modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades

La fiscalitat de les transmissions lucratives al Principat d'Andorra Cal recordar que a Andorra no tenim un impost sobre successions i donacions, autor i propietari del text DAVID BESCOS S’aprova la modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades

S’aprova la modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades