S’aprova la modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades

S’aprova la modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades