S’aprova la modificació del Reglament del joc del bingo

S’aprova la modificació del Reglament del joc del bingo

S’aprova la modificació del Reglament del joc del bingo