S’aprova la publicació del text refós de la Llei transitòria de procediments judicials

S’aprova la publicació del text refós de la Llei transitòria de procediments judicials

S’aprova la publicació del text refós de la Llei transitòria de procediments judicials