S’aprova l’autorització de l’inici de l’activitat del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra

S’aprova l’autorització de l’inici de l’activitat del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra

S’aprova l’autorització de l’inici de l’activitat del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra