S’aproven els reglaments d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia de Dipòsits i d’Inversions

S’aproven els reglaments d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia de Dipòsits i d’Inversions

S’aproven els reglaments d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia de Dipòsits i d’Inversions