S’aproven els textos refosos de la Llei del Ministeri Fiscal i de la Llei qualificada de Justícia

S’aproven els textos refosos de la Llei del Ministeri Fiscal i de la Llei qualificada de Justícia

S’aproven els textos refosos de la Llei del Ministeri Fiscal i de la Llei qualificada de Justícia