Se celebra la primera Taula de Treball per a la reforma del marc tributari amb la voluntat d’esdevenir un espai de consens del Govern, comuns i grups parlamentaris

Se celebra la primera Taula de Treball per a la reforma del marc tributari amb la voluntat d’esdevenir un espai de consens del Govern, comuns i grups parlamentaris

Se celebra la primera Taula de Treball per a la reforma del marc tributari amb la voluntat d’esdevenir un espai de consens del Govern, comuns i grups parlamentaris