Se celebra la segona Taula de Treball per a la reforma del marc tributari amb la participació del Govern, comuns i grups parlamentaris

Se celebra la segona Taula de Treball per a la reforma del marc tributari amb la participació del Govern, comuns i grups parlamentaris

Se celebra la segona Taula de Treball per a la reforma del marc tributari amb la participació del Govern, comuns i grups parlamentaris