Aprovada la modificació de la llei de la funció pública amb el suport només de la majoria

Aprovada la modificació de la llei de la funció pública amb el suport només de la majoria

Aprovada la modificació de la llei de la funció pública amb el suport només de la majoria