El Govern aprova un projecte de llei per regular la recerca en salut i biomedicina amb sancions que poden arribar al milió d’euros

El Govern aprova un projecte de llei per regular la recerca en salut i biomedicina amb sancions que poden arribar al milió d'euros

El Govern aprova un projecte de llei per regular la recerca en salut i biomedicina amb sancions que poden arribar al milió d’euros