Injecció a la Justícia

Injecció a la Justícia

Injecció a la Justícia

https://abogadosandorra.com/

En els darrers anys s’han implantat diverses mesures destinades a agilitzar la Justícia, com ara la creació de la figura dels saig o el canvi del Codi de procediment civil, però el bloqueig persisteix i reclama més mesures i més contundents

El Govern, que sempre ha tractat el dossier judicial amb gasiveria, s’ha decidit finalment a fer un cop de cap. La compareixença del ministre Rossell dilluns per presentar el pla de xoc per acabar amb el retard crònic de la Batllia va girar al voltant de diversos eixos, però el que comporta un salt qualitatiu és la decisió d’incrementar amb 25 nous treballadors el personal de la Batllia i l’augment de la nòmina dels secretaris judicials, amb una despesa suplementària de prop d’un milió d’euros anuals. En termes percentuals l’esforç del Govern es tradueix en un increment del 15% del capítol de personal per exercici, una xifra molt important especialment quan encara es deixen sentir els estralls de la pandèmia i les incerteses econòmiques són grans.

El retard de la Justícia no tan sols deixa en indefensió molts ciutadans que no poden obtenir una resolució justa en un període raonable, també és una dificultat afegida per al bon funcionament de l’economia. Són moltes les empreses entollades en llargues causes judicials que, en molts casos, hipotequen la seva activitat, perquè no és sobrer recordar que el retard, en darrera instància, a qui beneficia és l’infractor. Però, a més a més, la dilació també ha acabat tenint un cost extra per a les arques de l’Estat, ja que la vulneració del dret fonamental a un judici en un temps degut, reconegut per Tribunal Constitucional en diverses causes, s’ha saldat amb l’obligació del Govern d’indemnitzar els recurrents.

La nova assignació suplementària va acompanyada d’una reforma legal que reforça la Batllia, amb la creació d’una vicepresidència i de noves figures orgàniques com el secretari judicial adjunt. El ministre va mostrar la previsió que en tres anys es podria arribar al funcionament òptim, un objectiu que passa per la implicació de totes les parts, i que també comportarà elevar els estàndards exigits als batlles i magistrats amb l’exigència d’un increment del nombre de causes evacuades per cada jutge d’acord amb els estàndards internacionalment reconeguts.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/editorial/2022/04/06/injeccio_justicia_198335_1131.html