No ha arribat cap cas al Tribunal d'Arbitratge

No ha arribat cap cas al Tribunal d’Arbitratge

No ha arribat cap cas al Tribunal d’Arbitratge

https://abogadosandorra.com/

Cinc mesos després de començar a funcionar cap particular o empresa hi ha resolt litigis

El Tribunal d’Arbitratge d’Andorra encara espera resoldre el primer cas. Va començar l’activitat a final del 2021 i encara no ha trobat cap conflicte per arbitrar. D’entrada, l’ens havia d’ajudar a descongestionar el sistema judicial en litigis vinculats a disputes de patrimoni, el dret civil i el dret mercantil.

Que els casos estiguin trigant a arribar no és quelcom inesperat. Pilar Escalé, directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, un dels organismes impulsors del projecte, ja va advertir fa prop d’un any que “el tribunal no obrirà les portes i ja començarà a rebre casos, aquest fet requereix temps i un gran treball de divulgació perquè les empreses i la gent el coneguin”.

L’objectiu del Tribunal d’Arbitratge d’Andorra quan va ser creat era, com explica Xavier Sopena, degà del Col·legi d’Advocats, que sigui “un tribunal alternatiu de justícia. Pot ser una eina important per descongestionar l’activitat jurisdiccional. Té dos vessants, un de nacional i un altre de projecció internacional. Es tracta que el tribunal tingui un renom internacional que li permeti resoldre conflictes que no siguin de l’àmbit estrictament domèstic”.

De moment no hi ha hagut temps perquè el tribunal resolgui cap conflicte i tot i que ofereix molta més privacitat en les resolucions, en molts casos el tracte només el coneixen les parts.

Sopena comenta que “se li ha de donar temps perquè comencem a veure resultats i cal que el tribunal es consolidi”, però de moment no hi ha cap cas que doni pistes sobre el funcionament, els terminis dels processos i la capacitat de redactar resolucions.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/02/12/el_tribunal_arbitratge_no_estrenat_195219_1125.html