S’aprova el Reglament de desenvolupament de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

S’aprova el Reglament de desenvolupament de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

S’aprova el Reglament de desenvolupament de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

https://abogadosandorra.com/

El Govern, a proposta del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha aprovat el Reglament de desenvolupament de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. Jover ha exposat que aquest Reglament completa i desplega la normativa de la Llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió, de l’abril del 2021, referents al contingut dels plans de recuperació individuals i de grup, dels acords d’ajut financer dins així com les condicions pels mateixos i les competències i funcions de l’administrador provisional, i també el desenvolupament de determinats aspectes organitzatius sobre el funcionament dels instruments de resolució, els acords de cooperació amb tercers països i altres aspectes de funcionament del FAREB i actuacions de l’AREB en tercers països.

El ministre ha afegit que aquesta regulació avança en la transposició de les directives europees en matèria de recuperació i resolució d’entitats bancàries i empreses d’inversió.

El Reglament inclou els criteris per modular l’aplicació de la normativa de resolució i permetre l’establiment d’obligacions simplificades i d’exempcions per a determinades entitats. També es regula de forma detallada la manera com s’ha de dur a terme la valoració de les entitats amb caràcter previ a l’adopció de qualsevol mesura de resolució.

Aquest text concreta el contingut dels plans de recuperació i els criteris per avaluar-los per part de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), i especifica els requisits i els deures d’informació a què estan sotmesos els acords d’ajut financer que les entitats subscriguin dins d’un grup.

Així mateix, detalla els requisits per a la substitució de l’òrgan d’administració i dels membres de la direcció general, com a primera mesura d’actuació. També inclou regulació referent al funcionament dels instruments de resolució que, pel seu nivell de detall, no estan previstes a la Llei i especifica les actuacions que ha de dur a terme l’AREB per aplicar aquests instruments.

L’articulat regula la relació amb tercers països i promou la subscripció d’acords de reconeixement de les accions de resolució, ja que el caràcter transfronterer del sector financer andorrà exigeix disposar també de marcs de cooperació que involucrin les autoritats pertinents de tercers països en la planificació de la recuperació i resolució, així com en la gestió de crisis i dels processos de resolució.

També regula determinades facultats de l’AREB en relació amb la pròrroga del termini previst a la Llei per a la constitució inicial dels recursos financers del FAREB i la seva recomposició posterior en cas que es redueixin els recursos financers del FAREB, així com determinades especificitats relacionades amb les contribucions ordinàries de l’AREB.