S’habiliten les dues primeres setmanes de l’octubre per presentar les declaracions de l’IRPF sense recàrrecs

S’habiliten les dues primeres setmanes de l’octubre per presentar les declaracions de l’IRPF sense recàrrecs

S’habiliten les dues primeres setmanes de l’octubre per presentar les declaracions de l’IRPF sense recàrrecs

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres, reunit aquest dilluns de forma extraordinària, ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, l’habilitació de les dues primeres setmanes d’octubre d’enguany per presentar les declaracions de l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

D’aquesta manera, excepcionalment no es consideraran presentades extemporàniament les declaracions de l’IPRF corresponents a l’exercici 2021, sempre que es presentin entre l’1 i el 15 d’octubre, ambdós inclosos. Durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània, s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària i es podrà acceptar la proposta de liquidació de les rendes del treball emesa pel ministeri encarregat de les finances.

A més, de forma excepcional no es consideraran presentades extemporàniament les declaracions del pagament fraccionat de l’IRPF relatives a l’exercici 2022, sempre que es presentin entre l’1 i el 15 d’octubre, ambdós inclosos. Al llarg d’aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània i s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària.

La decisió s’ha pres per facilitar als obligats tributaris la presentació de les declaracions tenint en compte que durant els darrers dies del mes de juliol i els primers dies del mes d’agost la seu electrònica del Govern ha tingut incidències que no han permès que es presentessin amb normalitat declaracions de caràcter tributari.

Tràmits per a la presentació de l’IRPF

En paral·lel, el Govern ha aprovat la modificació del Decret pel qual s’aproven els formularis de declaració de l’IRPF i de liquidació del gravamen especial per als residents sense activitat lucrativa. El nou text entrarà en vigor l’1 de setembre del 2022 i és aplicable a la presentació de les declaracions de l’IRPF corresponents als exercicis de l’any 2021 i següents.

El principal canvi implica que els obligats tributaris que no hagin dipositat els comptes de l’exercici 2021, ho podran fer adjuntant els formularis aprovats pel Ministeri de Finances o uns altres que continguin la informació establerta per la normativa comptable.