El termini de de declaració de l’IS es prorroga fins al 31 d’agost del 2022

El termini de de declaració de l’IS es prorroga fins al 31 d’agost del 2022

https://abogadosandorra.com/

El Govern, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, ha aprovat prorrogar el termini de presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals fins al 31 d’agost del 2022. El Decret es publicarà avui mateix al BOPA.

Tenint en compte que el mes de juliol és un període en què es concentra un gran nombre d’obligacions de presentació de declaracions i que els darrers dies la seu electrònica del Govern ha tingut incidències que no han permès que es presentessin amb normalitat les declaracions de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals i que aquestes incidències informàtiques no han permès als obligats tributaris a tramitar les seves obligacions amb normalitat, es prorroga un mes el termini per a la declaració de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

El Departament de Sistemes Informàtics del Govern està treballant intensament per solucionar les incidències tècniques de la plataforma informàtica de Tributs amb la voluntat que funcioni normalment en el termini més breu possible.