Finances amplia els terminis de presentació de les declaracions de l’IGI i l’IS

Finances amplia els terminis de presentació de les declaracions de l’IGI i l’IS

Finances amplia els terminis de presentació de les declaracions de l’IGI i l’IS

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres, reunit aquest divendres de forma extraordinària, ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, l’ampliació dels terminis de presentació dels formularis declaratius de l’impost general indirecte (IGI), de l’impost sobre societats (IS) i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR-establiments permanents).

D’aquesta manera, i tal com es recull al Decret i a l’avís que es publicaran aquest mateix divendres al BOPA, excepcionalment no es consideraran presentades extemporàniament les declaracions de l’IGI que tinguin com a fi del termini voluntari de presentació l’1 d’agost del 2022, sempre que es presentin entre el 2 i el 5 d’agost, ambdós inclosos. Durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània i s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària.

Així mateix, s’ha tornat a allargar, també, el termini de presentació de les declaracions de l’IS i de l’IRNR (establiments permanents). En aquest cas els obligats tributaris podran presentar la declaració fins el 15 de setembre del 2022, prorrogant el nou termini que el Consell de Ministres ja va allargar aquest dimecres passat.

La decisió s’ha pres per facilitar als obligats tributaris la presentació de les declaracions tenint en compte que els darrers dies la seu electrònica del Govern està tenint incidències que no permeten que es presentessin amb normalitat les declaracions i també tenint en compte que el juliol és un període en el qual es concentra un gran nombre d’obligacions de presentació de declaracions de caràcter tributari.