A tràmit parlamentari, la llei de professions sanitàries

A tràmit parlamentari, la llei de professions sanitàries

A tràmit parlamentari, la llei de professions sanitàries

https://abogadosandorra.com/

Tot i que “no és com per tirar coets”, el ministre de Salut, Albert Font, s’ha mostrat “content” pel projecte de llei de professions sanitàries que ja s’ha entrat a tràmit parlamentari i que precisament avui publica el Butlletí del Consell General. Al seu parer, el text dona resposta a les inquietuds manifestades en diverses ocasions pels diversos col·legis. El ministre ha assenyalat expressament que el projecte de llei que arriba a tràmit parlamentari no és que sigui fruit del consens, sinó del treball conjunt entre la secretaria d’Estat d’Afers Europeus, Salut i els col·legis professionals sanitaris.

El titular de Salut ha tornat a deixar clar que es tracta d’una “llei oberta”, d’una llei marc que ha assolit l’encaix amb les exigències de l’acord d’associació. De tota manera, per Font ara ve la tasca d’aterrar aquest marc legislatiu a través dels reglaments que cadascuna de les professions hauran de redactar i aplicar. I per tant, ara cadascun dels col·legis hauran de fer valdre les seves demandes per poder concretar com s’han de regular i adaptar els seus estatuts.

Convé recordar que la llei de les professions sanitàries té dues parts. Així, en el títol primer es legislen els aspectes comuns a totes aquestes professions, mentre que en el títol segon es desenvolupen les disposicions particulars aplicables a determinades professions. El termini per presentar esmenes al text és el 13 de setembre.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.bondia.ad/politica/tramit-parlamentari-la-llei-de-professions-sanitaries