La reclamada llei de professions sanitàries entra a tràmit al Consell

La reclamada llei de professions sanitàries entra a tràmit al Consell

La reclamada llei de professions sanitàries entra a tràmit al Consell

https://abogadosandorra.com/

El projecte regula aspectes generals i defineix cada una de les diferents activitats

El projecte de llei reguladora de les professions titulades de la salut va entrar ahir a tràmit parlamentari. D’aquesta manera, es materialitza la demanda d’una llei específica que reguli les professions que els col·legis professionals de la salut fa anys que reivindicaven.

El text legislatiu està plantejat com una “llei marc” que és fruit del “treball conjunt”, segons va indicar ahir el ministre de Salut, Albert Font, durant la roda de premsa del Consell de Ministres. De fet, Font va sostenir que el text legislatiu es desplegarà amb els diferents reglaments on s’haurà de recollir les demandes específiques de cada una de les professions. Així, en l’exposició de motius, el text indica que regula “de manera integral i sistemàtica els diferents aspectes inherents a l’exercici de les professions titulades de la salut”.

En termes generals, la llei s’estructura en dos grans blocs. El primer aglutina les disposicions de caràcter general aplicables a totes les professions sanitàries, mentre que el segon defineix les diferents activitats professionals, com ara la de farmacèutic, infermer o fisioterapeuta.

En les disposicions comunes per a totes les professions de l’àmbit sanitari es regulen, per exemple, els principis generals, així com els drets i els deures connexos a l’exercici d’aquestes activitats. Així mateix, regula els requisits per a l’accés a l’exercici professional i les condicions d’exercici, i s’estableix també el règim d’incompatibilitats i d’incapacitats aplicable en el cas de les professions titulades de la salut.

El capítol tercer de la llei, relatiu a l’exercici professional, recull, entre altres, les diferents modalitats d’exercici i desenvolupa les obligacions de secret professional i d’intervenció i continuïtat assistencial, així com les normes aplicables a la publicitat i la facultat dels professionals titulats de la salut de participar en la política sanitària nacional.

De fet, en l’exposició de motius, el text sosté que les “particularitats meriten que la regulació d’aquestes professions s’efectuï a través d’una norma sectorial específica”.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/07/28/la_reclamada_llei_professions_sanitaries_entra_tramit_consell_204743_1125.html