L'IRPF es podrà presentar fins el 15 d'octubre

L’IRPF es podrà presentar fins el 15 d’octubre

L’IRPF es podrà presentar fins el 15 d’octubre

https://abogadosandorra.com/

Durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània de la declaració

El consell de ministres, reunit avui de forma extraordinària, ha aprovat l’habilitació de les dues primeres setmanes d’octubre per presentar les declaracions de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), després que durant els darrers dies de juliol i els primers d’agost la seu electrònica de Govern patís incidències. Segons informa l’executiu en nota de premsa, de forma excepcional no es consideran presentades extemporàniament les declaracions del pagament fraccionat de l’IRPF relatives a l’exercici 2022, sempre que es presentin entre l’1 i el 15 d’octubre. A més, durant aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània i s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària. 

D’altra banda, el Govern ha aprovat la modificació del decret per aprovar els formularis de declaració de l’IRPF i de liquidació del gravamen especial per als residents sense activitat lucrativa. El nou text entrarà en vigor l’1 de setembre i és aplicable a la presentació de les declaracions de l’IRPF corresponents als exercicis de l’any 2021 i següents.

Així, el principal canvi implica que els obligats tributaris que no hagin dipositat els comptes de l’exercici 2021, ho podran fer adjuntant els formularis aprovats pel ministeri o uns altres que continguin la informació establerta per la normativa comptable.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/08/22/les_declaracions_irpf_podran_presentar_fins_octubre_205967_1125.html