Deute de 16.000 euros per habitant

Deute de 16.000 euros per habitant

Deute de 16.000 euros per habitant

https://abogadosandorra.com/

El Govern aspira a deixar els compromisos en 1.189 milions gràcies a un estalvi de 100 milions i que sigui de 14.762

L’estalvi que busca l’executiu per reduir el seu endeutament fins a 1.189 milions d’euros faria que el deute per habitant quedés en 14.762 euros. L’executiu es podrà estalviar prop de 100 milions d’euros si el ritme de l’economia es manté, segons va detallar el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà. Aquest estalvi resulta d’una emissió de deute prevista en el pressupost per a l’exercici 2022 que, previsiblement, no caldrà fer, cosa que permetrà reduir el deute amb el qual l’Estat tancarà l’exercici. “A nivell de pressupost s’havia previst fer aquesta emissió; això responia a les necessitats de cobrir els venciments que hi havia previstos per a aquest any”, remarca Ballestà, que afegeix que “l’evolució econòmica d’aquest curs és força favorable amb un increment dels ingressos, sigui per la millora de l’activitat econòmica o per la pujada de preus”. Davant la situació, el número dos de finances assenyala que “creiem que no és necessari fer aquest moviment, i ens fa ser optimistes”.

Per contra, en el cas que el deute de l’Estat acabi situant-se en 1.286 milions d’euros, tal com es preveia, el deute per habitant resultant acabaria sent de 15.966 euros. Això implica que la reducció del deute que persegueix el ministeri de Finances suposaria un estalvi de 1.204 euros per resident. Cal tenir en compte que, segons les últimes dades publicades pel departament d’Estadística, a Andorra viuen 80.544 persones (juliol del 2022). En aquest sentit, les dades mostren un descens respecte al deute per habitant amb el qual es va tancar l’any passat. Al desembre del 2021, al país hi residien 79.535 persones, una diferència de poc més d’un miler respecte d’enguany. A més, el deute amb el qual es van tancar els comptes de l’any passat va ser de 1.302 milions d’euros. Això suposa que el deute per habitant va ser de 16.370 euros. És a dir, 1.608 euros més de deute per habitant respecte al deute al qual aspira el Govern tancar el 2022.

Pla d’equilibri financer
A final de juny l’executiu va fer una revisió del seu pla d’equilibri financer per al període 2020-2025, arran del paquet de mesures que es va posar en marxa per fer front a la pèrdua de poder adquisitiu. En aquella revisió, presentada pel ministre Jover, es preveia un deute per a final del 2022 de 1.286 milions d’euros. Això ja suposava una reducció de l’1,2% del deute respecte al tancament de l’exercici 2021. Amb aquest estalvi plantejat per Ballestà, la reducció del deute podria elevar-se fins al 8,7%. Cal tenir en compte que, si les previsions presentades per l’executiu relatives al PIB també es compleixen, es podria recuperar el límit d’endeutament del 40% del PIB a final d’aquest exercici.

Si el PIB del 2022 acaba assolint els 3.035 milions previstos per Finances, i s’esquiva aquesta emissió de deute, l’endeutament de l’Estat passaria a ser del 39,2%, vuit dècimes per sota del que permet la llei. “Es va fer una previsió que, vista la situació actual, podem qualificar de conservadora”, assevera Ballestà, que considera que “vistes les xifres de creixement econòmic en les quals ens estem movent i les previsions de dèficit que tenim per a aquest any i els propers exercicis, és possible estar per sota del llindar del 40% abans del previst”. Fins ara, el Govern preveia recuperar el llindar d’endeutament el 2024, quan es calculava que el deute representés el 39% del PIB. En aquest sentit, cal tenir en compte que les previsions de creixement van ser revisades a la baixa pel Fons Monetari Internacional. Precisament, l’executiu assevera en “el marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-2023”, un document que va ser actualitzat amb data 22 de juny, que “es podria haver assolit el repte de tornar a passar per sota el llindar del 40% d’endeutament el 2022, però seguint les recomanacions del Fons Monetari Internacional, s’ha previst constituir reserves internacionals al Banc d’Espanya”. De fet, s’afirma que sense preveure aquestes reserves, les quals computen com a deute, l’endeutament de l’Estat correspondria al 39,1% del PIB.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/08/22/un_deute_000_euros_per_habitant_205929_1125.html