Llei d'Auditoria a Andorra

Llei d’Auditoria a Andorra

Llei d’Auditoria a Andorra

https://abogadosandorra.com/

Ens trobem en un món on la informació financera cada cop es comparteix amb més parts sense passar necessàriament per un transmissor que hi doni credibilitat, sent difícil distingir aquella informació financera que és fiable d’aquella que no ho és.

En aquest context, les millors decisions les prendran qui obtinguin la informació més veraç, i les pitjors, aquells que considerin com a veritable informació que no ho és.

El coneixement i la credibilitat són factors crucials en el món empresarial, on els usuaris de la informació comptable necessiten interpretar i prendre decisions basant-se en els estats financers de la compa-nyia. Bancs, accionistes, potencials inversors, clients, proveïdors, o treballadors que prenguin decisions sobre la base de la informació que facilita la companyia han de preguntar-se si aquesta informació és fiable i creïble. Aquesta fiabilitat i credibilitat només la pot aportar l’auditor extern, que des d’una posició d’independència i solvència tècnica opina sobre els estats financers.

Aquesta reflexió ens portaria a pensar que un aspecte tan important per a la qualitat de la informació comptable està suficientment desenvolupat i regulat a Andorra. Doncs ens equivocaríem de ple.

L’any 2007 es va aprovar la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, on es donava un període d’un any per regular l’auditoria financera mitjançant l’aprovació d’una llei d’auditoria a Andorra.

Avui, 15 anys més tard, i després de rebre diverses recomanacions d’aprovar aquesta llei per part de diferents organismes internacionals, el Consell General encara no ha entrat a tràmit cap esborrany de llei d’auditoria.

Si Andorra vol ser un destí de negocis, és crucial que els ens reguladors, els polítics i les empreses tinguin cura d’aprovar una llei que doni garanties de credibilitat i transparència tant als empresaris com als inversos que pensen en el nostre país com a destí per fer-hi ne- gocis.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/opinio/2022/08/22/llei_auditoria_andorra_205926_1129.html