PRESENTACIÓ DESPATX ADVOCATS FORNÉ. El nostre despatx el va obrir el Sr. Antoni FORNÉ JOU, que començà a treballar com a Advocat a Andorra l’any 1946. Fou un dels primers advocats del país i, després, va ser el primer Degà del Col·legi d’Advocats d’Andorra.

PRESENTACIÓ DESPATX ADVOCATS FORNÉ

PRESENTACIÓ DESPATX ADVOCATS FORNÉ.

El nostre despatx el va obrir el Sr. Antoni FORNÉ JOU, que començà a treballar com a Advocat a Andorra l’any 1946. Fou un dels primers advocats del país i, després, va ser el primer Degà del Col·legi d’Advocats d’Andorra.

L’any 1974, el seu fill Marc FORNÉ MOLNÉ, es va incorporar al despatx, i el germà d’aquest, Francesc FORNÉ MOLNÉ, acabada també la carrera de Dret, va començar a actuar com a secretari del Batlle Episcopal, Sr. Joan CANTURRI ROCA.

Al cap de tres anys el Francesc FORNÉ MOLNÉ es va integrar al despatx d’ADVOCATS FORNÉ i en va ser soci amb el seu germà Marc fins a l’any 2013.

De llavors estant, ADVOCATS FORNÉ ha continuat oferint els seus serveis d’assessoria legal en tots els camps del dret a Andorra.